Βασίλειος Σκουτέρης MD, FEBO Χειρουργός Οφθαλμίατρος Διευθυντής Οφθαλμολογικού Τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Laser Vision

Μυωπία

Η μυωπία είναι μια κατάσταση στην οποία το μήκος του ματιού είναι μεγαλύτερο του μέσου όρου. Το μάτι μας έχει σαν στόχο να αθροίσει τις ακτίνες του φωτός, που εισέρχονται σε αυτό, στον αμφιβληστροειδή. Περνώντας δηλαδή από τα διαφανή διαθλαστικά μέσα όπως είναι ο κερατοειδής και ο φακός οι ακτίνες διαθλώνται με σκοπό να εστιαστούν όλες στο οπίσθιο τμήμα του ματιού.

Στην μυωπία επειδή το μήκος του ματιού είναι μεγαλύτερο, η εστίαση της εικόνας γίνεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα η μακρινή όραση να είναι θολή.

04 myopia


Υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία είναι η αντίθετη κατάσταση από την μυωπία στην οποία το μήκος του ματιού είναι μικρότερο του μέσου όρου. Έτσι οι ακτίνες αντί να αθροίζονται στο αμφιβληστροειδή, αθροίζονται πίσω από αυτόν με αποτέλεσμα η όραση να είναι θολή περισσότερο κοντά αλλά και για μακριά.

Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο φακός του ματιού έχει μία ικανότητα να αλλάζει την δύναμη του αναλόγως με την εστίαση. Λόγω αυτής της ικανότητας μια μικρή υπερμετρωπία μπορεί να καλύπτεται από την αλλαγή αυτή στη δύναμη του φακού και να εκδηλωθεί αργότερα στην ζωή.

04 hyperopia


Αστιγματισμός

Αστιγματισμός είναι η κατάσταση του ματιού στην οποία ο κερατοειδής του ματιού δεν είναι σφαιρικός αλλά έχει σχήμα ωοειδές.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ακτίνες του φωτός να μην αθροίζονται σε ένα σημείο αλλά σε δύο διαφορετικούς άξονες. Έτσι η εικόνα που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή είναι θολή και στην κοντινή και στην μακρινή όραση.

04 astigmatism


Περισσότερα για την χειρουργική αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών εδώ.

doctor anytime
κλειστε ραντεβου